Dommen

Dommen.


Sagen mod Lars Rasmussen var en ren tilståelsessag.

Derfor var sagen ret enkel, da der blev afsagt dom den 28. januar 1869 ved Odense Herreds Extraret.

 

Dommeren var den med sagen meget bekendte C. Dahlerup.

Udskrift fra domprotokollen ses her:

 

” Aar 1869 den 28 januar blev under Odense Herreds Extraret i Justitssagen:

Cancelliraad Prokurator Borch som Aktor contra

Arrestanten Lars Rasmussen af Trøstrup Korup Sogn afsagt saadan:

Dom.

Ifølge Stiftsamtes Actionsordre af 28 f M. tiltales Arrestanten Lars Rasmussen under nærværende i Henhold til Capt. 17 af almindelig borgerlig Straffelov af 10 febr. 1866 for at have berøvet Skytten paa Langesø Rasmus Madsen Livet.

Sagens factiske Omstændigheder var ifølge Arrestantens egen Tilstaaelse, hvis Rigtighed er bleven bekræftet med hvad der for øvrigt er oplyst, følgende:”

Se hele udskriften af dommen.


Selve domsudmålingen var kort og kontant:

”Thi Kjendes for Ret.

Arrestanten Lars Rasmussen bør hensættes til Tugthuusarbeide paa Livstid.”


Sagen blev anket til Landsoverretten, som afsagde deres dom den 24. april 1869


Uddrag af Dom ved Landsoverretten:


”Afskrift

af Domsconklution i Justitssagen mod Arrestanten Lars Rasmussen af Trøstrup Korup afsagt i Landsoverretten d. 24 April 1869.

Thi Kjendes for Ret.

Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor ved Overretten Overauditeur Prøveprokurator Wolff og Prokurator Herforth, betaler Arrestanten Lars Rasmussen 8 Rdl. til Hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitiarii Underskrift.

L. S.

Fiedler

Afskriftens Rigtighed bekræftes

Odense Herredscontoir d 15 Juni 1869”


Inden domsafsigelsen voterede dommerne.


Sidste retsinstans var Højesteret, som stadfæstede dommen den 8. juni 1869.

Først blev sagen også her voteret uden den store virkning.

 

Uddrag af Dom ved Højesteret

 

”Afskrift

af Domsconklution i Justitssagen mod Arrestanten Lars Rasmussen af Trøstrup Korup afsagt i Højesteret den 8 Juni 1869

I Henhold til de i den indankede Dom Anførte Grund

Kjendes for Ret.

Lands= Over= samt Hof og Statsrettens Dom bør ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne Levinsen og Broch for Højesteret betaler Tiltalte 20 Rdl til Hver.

Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitionens Underskrift

( L. S.)

Rottbøll

Afskriftens Rigtighed bekræftes Odense Herredscontoir d 15 Juni 1869

(Underskrift)”

Hele dommen kan ses her

Sydfyenske Tidende bragte den 9. juni blot en note om dommen.

Lars Rasmussen havde nu udsigt til at tilbringe resten af sit liv bag tremmer, men måske var der lys forude?

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.