Lars Hansen Kure

Lars Hansen Kure, blev født

27. maj 1816 i Klemensker.


Han var søn af smedeparret, Lars Larsen (Kure) og Anna Cathrine Larsdatter, som boede sydøst for Tyndekulle gård i Klemensker.


Lars Hansen Kure var ældste barn i en børneflok på 5.


Smeden Lara Larsen blev senere daglejer, rokkedrejer og tækkemand i Klemensker.


Lars Hansen Kure kom i lære omkring 1841 hos smeden Rasmus Riis i Nyker. Her var han smeden en tro hjælper i alle døgnet timer.

Smeden og hans lærling blev begge kendt skyldige i en hævnbrand hos løjtnant Riis på Bakkegård i Nyker.

Løjtnanten havde en mistanke mod den ”lumske” Lars Hansen Kure, men det holdt han for sig selv i første omgang.


Lars Hansen Kure flyttede efter sin læretid tilbage til Klemensker.

I 1846 blev han gift med enken Benedicte Oline Olsen i Hasle kirke. Året efter fik de en søn. Ægteskabet holder ikke, og i 1850 er de flyttet fra hinanden, men inden skilsmissen gik i orden i 1853, fødte Benedicte en uægte søn med en ny partner.

Lars Hansen Kure nedsatte sig som smed i Klemensker, antageligt på den ejendom, hvor han selv var født.

I 1853 blev den fraskilte smed gift med Kirstine Marie Mortensdatter, og parret fik 3 drenge.

I husstanden indgik også Lars Hansen Kure’s barn af første ægteskab.


Smeden var en mand med mange snedige talenter. Han havde opfundet et ”brandrør” som ikke kunne spores i forbindelse med påsatte brande.

Opfindelsen omtalte han en dag i 1858 for Svend Mogensen Kjøller, og tilfældigvis brændte Kjøllers hus dagen efter. Lars Hansen Kure’s egen smedje nedbrændte også samme år.

Der var ingen mistanke om ulovligheder, og derfor betalte brandforsikringen for genopførelsen af de to totalskadede bygninger.

Den 25. juni 1860 nedbrændte Simon Andersens ejendom på Sortebjerg i Klemensker. I forbindelse med opklaringsarbejdet blev Lars Hansen Kure arresteret. Han klarer frisag i forbindelse med Sortebjerg, men bliver sigtet og straffet i en række andre sager.


Efter 37 forhør på Rådstuen i Hasle, blev der afsagt dom d. 9. januar 1861 over

”De 5 forbrydere fra Klemensker”.


Dommen blev anket til Højesteret, hvor den største del blev stadfæstet med nogle enkelte justeringer.


Lars Hansen Kure blev sigtet og dømt for: Brandstiftelse.


Straffen lød på 12 års tugthusarbejde, som blev afsonet i Christianshavns fængsel og Horsens Tugthus.


Afsoningen påbegyndtes 25. maj 1861.


Lars Hansen Kure døde 29. februar 1870 i Horsens tugthus, han blev begravet i Horsens.