Branden ved Hans Kjøller

Branden hos Hans (Jensen/Mogensen) Kjøller i 1847

I forbindelse med de mange afhøringer i 1860 på Tinghuset i Hasle blev kartoteket for tidligere retssager gennemgået for at kontrollere, om der lå ældre sagsakter på de nu anholdte.


I den forbindelse dukker der en brandsag fra 24. august 1847 op.

Citat ordret fra retsbogen:

Aar 1860 den 9. August blev Nordre Herreds Politiret sat paa Hasle Raadstue i Overværelse af de udnævnte Retsvidner M. Olsen og I. P. Holm


Dommeren fremlagde Udskrift af Nordre Herreds Politiprotokol indeholdende forhør af 24 de August 1847, betreffende Brande af H. J. Kjøllers Huus i Clemensker Sogn og Udskrivt af Nordre Herreds Bandtaxationsprotocol af samme Dato, begge til Acten følger. Fremstod Arrestanten Hans Jensen Kjøller, der formanet til Sandhed tilstaaer, at han selv har været Aarsag i den Ildebrand der i 1847 lagde hans Huus i Aske. Han vidste at der var Ridser i Ovnen, og tidligere havde han altid klinet dem.

Forinden han bagte, men dette havde han da undladt, idet han tænkte sig, at ilden vilde igennem disse Ridser Antænde Straataget, naar der først var kommet ild i Stænget, som laa en halv alen eller saa omtrent over Ovnen, og hvorpaa der var lagt en deel Lyng. Det var hans gamle, nu afdøde Moder, som begyndte at fyre i Ovnen, men Arrestanten havde snart afløst hende, og da han kom til førte han Ilden frem og tilbage i Ovnen og hen mod Ridserne, saa at Luen slog ud igennem disse og antændte Stænget og derefter Taget. Det fortrød han strax bittert, da det var skeet, og det saa meget mere, som Clemensker Sprøjte dengang var i Uorden, saa at den ikke kunde komme tilstede, thi saa var Underdelen blevet frelst. Hans Gods var ikke Assureret, men da der var lagt Leer paa Loftet, blev det allermeste af det bjerget. Han Haaber, at denne hans aabenhjertede Tilstaaelse, maae skaffe ham den mildene Dom.

Oplæst, ratihaberet, afgivet til Arresten.

         Retsvidner:                                    Forhøret udsat Retten Hævet

  1. Olsen og I. P. Holm F.                                  H. Jørgensen

Selv om der kom hjælp fra naboerne, brændte huset ned, og kun få ting blev reddet fra flammerne.


Noget af det der indebrændte, var ud over møblerne, et gevær som han var blevet overdraget af militæret, men i forvirringen glemte han at få det med ud af huset.


Se hele forhøret og erstatnings opgørelsen Her.


At det var ham selv der påsatte branden blev ikke opdaget.


Oprindelig fortalte Hans Kjøller en hel anden historie - og slap for straf.


Mandag den 23. august 1847 kl. 9 om formiddagen, var Hans Jensen Kjøller i gang med at varme bageovnen op.


Hans Kjøller var ugift, men havde sine gamle forældre boede hos sig.

Hans mor styrede den daglige husholdning, og var netop denne dag, i gang med at gøre dejen klar til bagningen.


Ovnen blev varmet op med den lyng, som hans sammen med sin far havde hentet om søndagen.

Pludselig kom han 8-årige søstersøn Peder Hansen Riis, løbende og fortalte det regnede ned igennem taget.


Da Hans Kjøller ved hjælp af en stige, kom op på loftet vidste det sig, at der var ild overalt.