Hans Kjøller

Hans Jensen, senere kendt som

Hans Mogensen Kjøller, blev født

26. august 1812 i Klemensker.


Han var søn af mølleren i Klemensker Mogens Hansen Kjøller og Christine Margrethe Hansdatter.


Hans Mogensen Kjøller var møllerens yngste barn i en børneflok på 12.


Mølleren var blevet enkemand 2 gange og Christine Margrethe var hans 3. hustru.

I 1857 købte Hans Mogensen Kjøller Bodilsminde på 8. Vornedegaards Parcel i Klemensker.


Der gik ikke lang tid, inden han blev uenig med naboen Simon Andersen på Sortebjerg.


Hans Mogensen Kjøller var ungkarl, og havde et temmeligt iltert sindelag. Hans opfattelse af lov og ret faldt en del udenfor normerne.


Hvis ikke omgivelserne fulgte hans opfattelse af loven, fik de det at føle på deres egen krop, eller det gik ud over deres ejendom.


Sammen med den ældre halvbror Svend Mogensen Kjøller udførte han flere kriminelle handlinger.


En sommernat i juni 1860 brænder nabogården Sortebjerg ned til grunden.


Branden blev afslutningen på flere års mystiske hændelser omkring Klemensker.

Efter 37 forhør på Rådstuen i Hasle, blev der afsagt dom over:

”De 5 forbrydere fra Klemensker”


Hans Mogensen Kjøller blev sigtet og dømt for: Brandstiftelse, tyveri og hæleri.

Straffen lød på 8 års tugthusarbejde som skulle tilbringes i Christianshavns fængsel.


Afsoningen påbegyndtes 25. maj 1861, og han blev løsladt efter benådning den 24. marts 1867, da han under afsoningen havde opført sig upåklageligt. (En lang række fanger fik afkortet deres straf da der var kommet en ny Straffelov og mildere Straffelov i 1866)


Den upåklagelige opførsel svarer ikke helt til det der står i hans stamblad fra Christianshavns fængsel. I 1865 blev han irettesat for at være i besiddelse af ureglementerede genstande, og i 1866 fik han en uges ekstra straf for urenlighed.

Efter sin afsoning kom han tilbage til Bornholm, hvor han bosatte sig i Knudsker.


Han sidste bopæl var i Brohuset ved 27. de selvejergård (Rosmannegaard) i Knudsker.


De sidste år blev han understøttet af Knudsker fattigvæsen.


Hans Mogensen Kjøller døde

19. februar 1892 og blev begravet på Knudsker kirkegård.