Rasmus Peder Riis

Rasmus Peder Riis, blev født 1805 i Klemensker.


Han var søn af Peder Olsen Riis og Elisabeth Margrethe Rasmusdatter.


Familien flyttede til St. Pilegård ved Vester Marie.


I 1833 blev Rasmus Peder Riis gift med Ane Cathrine Kofoed, og han drev sammen med sin ældre bror Ole Peter smedje ved Dammegård i Nykirke.

I 1841 får han en smedelærling Lars Hansen Kure, og denne blev lidt uskyldigt indblandet i smedens noget specielle form for hævn overfor løjtnanten på Bakkegården i Nykirke, som fik brændt en del af sine løsøre af.


Uheldigvis blev det Lars Hansen Kure som måtte tage straffen.


De blev begge indrulleret i sagen mod de andre forbrydere i 1861


Efter 37 forhør på Rådstuen i Hasle, blev der afsagt dom d. 9. januar 1861 over

”De 5 forbrydere fra Klemensker”.


Dommen blev anket til Højesteret, hvor den største del blev stadfæstet med nogle enkelte justeringer.


Rasmus Peder Riis blev sigtet og dømt for: Delagtighed i brandstiftelse.


Straffen lød på 2 x 5 dages vand og brød


Afsoningsstedet er ikke fundet, men har sikkert været i Hasle.


Rasmus Peder Riis døde 28. oktober 1891 i Vester Marie.