Branden ved Bolleriis

Branden i Bolleriis hos Svend Mogensen Kjøller

I sommeren 1858 blev der afholdt flere auktioner over 5 parceller fra Degnegården i Klemensker.

Ved de først afholdte auktioner var mindsteprisen 300 Rdl. på parcel 5c, men der kom ingen bud. Senere indkom et underhåndsbud fra Svend Mogensen Kjøller, som på det tidspunkt boede på Hullegården fortov. Buddet var på 230 Rdl. Ved en ny auktion i august 1858, afgav Svend Mogensen Kjøller igen et bud, denne gang på 334 Rdl.


Han blev derefter ejer af den bebyggede parcel, som var brandforsikret for 190 Rdl.


På mystisk vis brændte huset ned til grunden d. 23. august 1858?, kun få dage efter han havde overtaget det på auktionen.

Beretning fra et vidne til branden.


Under et forhør den 5. juli 1860 er Svend Mogensen Kjøllers nabo i Bolleriis, Jens Jørgensen Riis, i vidneskranken ved retten i Hasle.


Han fortalte, at Svend Mogensen Kjøller var frygtet i nabolaget, og det var den almindelige opfattelse på egnen, at Svend Mogensen Kjøller selv havde brændt huset af i 1858, en uge efter han havde købt det.


Han havde hørt et rygte om, at Lars Dams kone blev vækket af deres hund, den nat huset brændte.


Da hun kontrollerede årsagen til hundens gøen, så hun en mand, som lignede Svend Mogensen Kjøller, gå vest om gården. Det passede med vejen mellem Svend Mogensen Kjøllers bopæl og brandstedet.

 

Brandsagen tages op i retten den 20. august 1860. Her indrømmede arrestanten Svend Mogensen Kjøller, at han ved besked om, hvorledes det var gået til med branden i det hus, som han ejede i Bolleriis, nemlig det hus, som han købte paa auktionen i 1858.


Nogle dage før branden, blev han 

kontaktet af smeden Lars Hansen Kure, der boede ved Krykkegården.

Smeden skyldte ham 30 Rd., og han bad om henstand med betalingen, men det afslog Svend Mogensen Kjøller, da han skulle bruge pengene til at betale nogle parceller han havde købt af Degnegården.


Lars Hansen Kure fortalte ham, at han havde et rør, hvorved han kunne antænde ild i bygninger, uden det blev opdaget, og lovede at han ville udføre murerarbejdet i et nye hus, hvis han måtte få henstand med betalingen.


Der blev ikke direkte aftalt, at branden skulle ske, men det blev sagt på en sådan måde, at de forstod hinanden.


Som eksempel herpå, sagde Svend Mogensen Kjøller til Lars Hansen Kure, da de bød farvel med hinanden: ”Jeg har ikke bedt Dig om at sætte Ild paa”; hvilket var sandt, for Lars Hansen Kure, havde selv tilbudt at gøre det og denne sagde ligeledes ved afskeden: ”Det har du ikke heller”, hvilket også var rigtigt.


2-3 dage efter brændte huset og Lars Hansen Kure fik henstand med gælden.


Svend Mogensen Kjøller kontaktede sin nye nabo Lars Dam, om han ikke ville fjerne brandstigen fra den nyindkøbte ejendom, så den ikke blev stjålet (Den blev derved reddet ved den planlagte brand)


Svend Mogens Kjøller kom med en bemærkning til herredsfogeden om, at Lars Hansen Kure sikket også havde brændt sin egen smedje af.

Herefter blev Lars Hansen Kure hentet ind fra arresten, og blev opfordret til at tilstå, at han havde sat Ild på Svend Mogensen Kjøllers hus i Bolleriis. Svend havde indstævnet ham til forligskommissionen for nogle penge, som han havde lånt af ham, og på vejen hjem fra Hasle, havde de talt sammen.

Lars Hansen Kure fortalte i retten, at Svend Mogensen Kjøller da havde foreslået ham, at han skulle stikke ild på huset i Bolleris. Det havde Larsen Hansen Kure ikke havde været villig til.


Han blev lovet 5 Rd. kontant og henstand med sin gæld.

Kort tid efter arbejdede de to mænd sammen på et arbejde ved præstegården, og her blev han igen opfordret til at stikke ild på huset, og det sagde han ja til.


Den 23. august havde han en arbejdsopgave hos Hans Bentsen i Knudeskov. Da han gik derfra, begav han sig til Bolleriishuset. Svovlstikker havde han som sædvanlig i lommen. Da han kom til Svend Mogensen Kjøllers hus, var det let for ham at komme ind i det. Han gik imidlertid ikke helt ind, men bøjede sig ned under løsholtet og tog to svovlstikker frem, som han paa en gang rev af paa væggen, og holdt dem derefter ind under taget i det nordøstlige hjørne af huset tæt ved tagskægget, dog inden for bjælkerne. Da han havde set, at der var kommet ild, skyndte han sig hjem.


 Både da han kom, og da han gik fra huset, lagde han vejen vesten om Lars Dams hus. Da han var paa hjemvejen, hørte han Lars Dams hund gø.


Han påstod, at han nu havde sagt den fulde sandhed, og hvis Svend Mogensen Kjøller havde sagt andet, var det løgn.


Lars Hansen Kure havde efterfølgende fået de lovede 5 Rd.


Se uddrag fra forhørene.