Hvor var røgteren

Hvor var røgteren?

Politibetjent Høst havde hørt fra folk, som hjalp med eftersøgningen i mergelgraven mandag den 4. maj, at røgteren Christen Jochumsen netop her pr. 1. maj havde forladt sin stilling på Østedgaard.

 

Betjenten tog til Folsted, tæt på Hvilsted kro, som ligger på vejen mellem Fredericia og Vejle lidt nordvest for Pjedsted. Her afhørte han Laust Jensen Ølholms kone, Karen Marie Frederiksen.

Denne Karen Marie Frederiksen fortalte, at Christen Jochumsen i efteråret 1884 havde lejet en bolig til sin kone Else Mettea Andersen. Det var ikke meget Christen besøgte sin kone, oftest gik der et par uger imellem besøgene.

 

Parret fraflyttede boligen i sidste uge, lørdag den 2. maj. Denne dag tog de sammen til Lindknud, som ligger 9 km nord for Brørup.

 

Politibetjent Høst forelagde sine indsamlede oplysninger for retten på Fredericia rådhus den. 5. maj og meddelte, at det måtte antages for givet, at den nævnte karl var taget til Brørup Station og derfra til Lindknud.

 

Høst afgik derfor med toget kl. 14, medbringende en skrivelse til de respektive politimyndigheder om assistance, og med ordre til i forening med denne assistance at eftersøge Christen Jochumsen, anholde ham, hvis han fandtes, og transportere ham her til Fredericia. Allerede næste dag, d. 6. maj ankom politibetjent Høst med toget kl. 14 retur til Fredericia medbringende den omhandlede karl, hvis fulde navn er Christen Ole Jokumsen.

Politibetjent Høst, der forklarer hvordan han havde grebet sagen an:

Da han fik at vide, at Lindknud sogn hører under Gjørding-Malt Herreder, tog han først med toget til Holsted station og derfra gik han ind til herredskontoret i Holsted, hvor han henvendte sig til herredsfogeden Ferdinand Alexander Friis, der straks med stor energi tog sig af sagen, men gjorde opmærksom på, at Lindknud Sogn var et så udstrakt hedesogn, at der måtte søges nærmere oplysninger, førend man begyndte på at eftersøge den omhandlede person.

Politibetjent Høst vidste, at Christen Jochumsen den 2. maj havde sendt sit tøj til Brørup Station. Han tog derfor tilbage til Holsted station, hvor telegrafen til Brørup velvilligt blev stillet til hans disposition.

Gennem en længere telegrafisk samtale blev det oplyst, at det omhandlede tøj søndag den 3. maj var hentet af Christen Jokumsen og kørt til hans bopæl på Lindknud Hede af Søren Boiesen i Nyby, Gjerndrup sogn.

Politibetjent Høst tog tilbage til herredskontoret i Holsted, hvorefter der på politibetjent Høsts anmodning blev afsagt et undersøgelsesdekret for Christen Jokumsens Bopæl.

Med dette dekret og ledsaget af Sognefogeden i Holsted og politibetjent Petersen, som var kommet tilstede, begav politibetjent Høst sig afsted til Søren Boiesen, da han antog, at denne måtte vide, hvor Christen Jokumsen boede.

Da de kom til Søren Boiesens bopæl, var denne ved at gå i seng, men fulgte efter nogle indvendinger med til Christen Jochumsens bopæl, der lå omtrent 7 km derfra.

De måtte gå, da vejen er dårlig.   

 

Da de kom til Christen Jochumsens Hus, så de, at lyset lige blev slukket. For en sikkerheds skyld fik politibetjent Høst Søren Boiesen til at kalde på Christen Jochumsen, og da han selv åbnede døren, trådte politibetjent Høst frem fra mørket.

Christen Jokumsen kendte straks politibetjent Høst, og blev meget forfærdet ved at se ham og endnu mere forfærdet, da Høst ville have oplysning hos ham om, hvor Stine var blevet af.

Der blev foretaget husundersøgelse, men fandtes ikke andet mistænkeligt end et sjal. Der var desuden et par støvler i huset, men om de var savnet, havde Høst ingen formodning om, derfor lod han dem stå. Både Christen og hans kone påstod, at sjalet var købt i Fredericia.

Christen Jochumsens forhold og hele hans opførsel var sådan, at Høst var overbevist om, at han var morderen. Noget dybere forhør af den anholdte mente Høst ikke, han var berettiget til, men begav sig straks tilbage til Holsted, hvor den anholdte Christen Jochumsen indsattes i arresten kl. 3 om morgenen.

blev retten sat kl. 9 den 6. maj, hvor den anholdte afgav den tilståelse, som findes i denne udskrift. Så snart dette var sket, afrejste politibetjent Høst sammen med den anholdte således, at han nåede at komme med middagstoget, der kom her til Fredericia den 6. maj. 

 

Christen Jochumsen blev indsat i arresten og den medbragte forhørsudskrift afgivet til herredsfogeden sammen med en mundtlig beretning om anholdelsen.

 

Denne tilståelse fik Christen Jochumsen lov til at gentage flere gange de næste uger.

 

Elbo herreds udlægning af turen til Lindknud.

Indført i retsprotokollen den 13. maj 1885

Samme morgen ca. kl. 8 havde herredsfogeden for Gjørding-Malt herred været inde hos Christen Jochumsen i arresten, og der havde han omtrent af sig selv erklæret, at han havde myrdet den fundne pige.

 

Herredsfogeden mente, at det var rigtigst at notere denne tilståelse til protokollen. Politibetjent Høst blev af herredsfogeden spurgt, hvad han mente om at afholde et retsmøde. Høst bifaldt ideen, og derefter 

Historie i øjenhøjde.

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.