Peder Hansen Riis

I folketællingen 1845 er Peder Hansen Riis og hans mor, enken Margrethe Kristine flyttet ind hos broderen Hans Mogensen Kjøller på Bodilsminde i Klemensker.


Peder Hansen Riis var i 1860 karl og smed hos sin morbror Hans Mogensen Kjøller.


Peder Hansen Riis havde købte et stykke jord fra Sortebjerg, men hans morbrødre mente han var blevet snydt og handlen skulle efter deres mening gå tilbage. Det var Simon Andersen på Sortebjerg indforstået med, men han fremsatte et krav på 50 Rdl. for at annullere handlen. Det fik brødrene Kjøller op i det røde felt, og de mente at Simon Andersens gård burde brændes af. Det opfordrede de så Peder Hansen Riis til at gøre.


Peder Hansen Riis var født 14. december 1838 i Klemensker.


Han var søn af sømanden Hans Jørgen Riis og Margrethe Kristine Kjøller i Klemensker.


Sømanden forsvandt sporløst, og moderen Margrethe Kristine Kjøller blev gift igen i 1850 med en politibetjent fra Norge.


Margrethe Kristine Kjøller var en søster til Hans Mogensen Kjøller, og derved var Peder Hansen Riis nevø til de berygtede brødre Hans og Svend Kjøller.

I forbindelse med forhøret efter branden hos Simon Andersen på Sortebjerg, kom Peder Hansen Riis ret hurtigt under mistanke, han havde nemlig ikke ligget i sin seng om natten.


I første omgang klarede han frisag, men så fremkom en mistanke om, at han havde skamferet en hest tilhørende Simon Andersen på Sortebjerg.

Under forhørene kom der andre ting for dagens lys, bl.a. tyveri af forskellige reb og tøjr til kreaturer.

Under forhørene kom endnu en oplysning frem, nemlig at hans morbror Hans Kjøller havde være på frierfærd til Holegaarden i Vester Marie sammen med en Jens Madsen. Dette resulterede desværre ikke i en forlovelse, idet faderen til den unge pige mente, at Peter Hansen Friis var et bedre parti end den foreslåede Jens Madsen. Den afgørelse passede ikke ind i Peter Hansen Friis fremtidsplaner. Han mente at den gård, der fulgte med i et evt.  giftermålet, var for gammel.


Efter 37 forhør på Rådstuen i Hasle, blev der afsagt dom over

”De 5 forbrydere fra Klemensker”


Peder Hansen Riis blev sigtet og dømt for: Brandstiftelse, tyveri og hæleri.

Straffen lød på straffearbejde i Tugthuset paa Livstid.


Afsoningen påbegyndtes 25. maj 1861 i Christianshavns fængsel. Han døde i fængslet 2. januar 1867.


Han havde efter oplysningerne i stambogen være indlagt 3 gange på sygehuset.