De 5 forbrydere fra Klemensker


Fortællingen om ”De 5 forbrydere fra Klemensker”,

som blev dømt ved Højesteret den 5. maj 1861.

Scanning på Rigsarkivet af dombogen fra Højesteret, hvor de 5 havde sat deres "fingeraftryk".

De dømte var:

1) Arrestanten Hans Jensen alias Hans Mogensen

     Kjøller, sigtet for brandstiftelse, tyveri og hæleri.


     Se beskrivelsen af Hans Mogensen Kjøller.

2) Arrestanten Peder Hansen Riis, sigtet for                    brandstiftelse, tyveri og hæleri.


    Se beskrivelsen af Peder Hansen Riis.

3) Arrestanten Svend Mogensen Kjøller, sigtet for at      have foranlediget brandstiftelse og for                        delagtighed i denne forbrydelse, voldeligt                 overfald paa sagesløs mand samt for at have            stukket anden mands hest ihjel.


     Se beskrivelsen af Svend Mogensen Kjøller.

4) Arrestanten Lars Hansen Kure, sigtet for                    brandstiftelse.


     Se beskivelsen af Lars Hansen Kure.

5) Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus Peder            Riis, sigtet for brandstiftelse.


      Se beskrivelse af Rasmus Peder Riis.

Alle de sigtede var enten i familie eller tilhørte samme omgangskreds, og deres forbrydelser foregik over en lang periode mellem 1835 og 1860.


Se oversigten med deres relationer.


Den første sag drejede sig om en død hest, men på det tidspunkt blev den anklagede frikendt.


Det store gennembrud i sagen mod de sigtede, kom efter en brand hos Simon Andersen på Sortebjerg, beliggende på 8. de Vornedegaards Parcel, i Klemensker sogn.


Der blev idømt forskellige straffe ved Højesteret lige fra 2 års forbedringshus til livsvarigt fængsel.


2 døde under afsoningen, men de øvrige vendte efter fængselsopholdet tilbage til Bornholm.


Vi følger personerne gennem de mange år, deres mangeartede forbrydelser og de mange afhøringer der blev afholdt undervejs.