Kilder

Kilder.

Dokumenterne fra Elbo Herred lå som kopi i Højesterets Domssager.

 

Arkivskaber: Højesteret

Arkivserie: Domprotokol 1884-1885, pakke 131

Arkivserie: Domssager 1885, pakke 3119

Arkivserie: Voteringsprotokol 1885, pakke 313

 

Arkivskaber: Justitsministeriet 1. Kontor

Arkivserie: Forestillinger 1886, pakke 58

 

Arkivskaber: Viborg Landsoverret

Arkivserie: Domprotokol 1885-1888, pakke 93

 

Arkivskaber: Gørding-Malt Herredsfoged

Arkivserie: Politiprotokol, 1883-1885, pakke 5120

Arkivserie: Arrestjournal, 1881-1886, pakke 7303

 

Arkivskaber: Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged

Arkivserie: Politiprotokol, 1885-1887, pakke 5357

Arkivserie: Politisager, 1884-1887, pakke7005

 

Arkivskaber: Fredericia Arresthus

Arkivserie: Arrestjournal, 1878-1900, pakke 7128-7138

 

Arkivskaber: Statsfængslet i Horsens

Arkivserie: Stambog (Online hos sa.dk)

Arkivserie: Fangesager, 1885-1886, pakke 138

 

Arkivskaber: Århus Stiftamt

Arkivserie: Forhandlingsprotokol for separation og skilsmisse, 1866-1912, pakke 1365

 

Arkivskaber: Tyrsting-Vrads Herredsfoged

Arkivserie: Sager til politiprotokoller, 1886-1890, pakke 7065

 

Arkivskaber: Horsens Byfoged

Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokol, 1898-1902 pakke 5534

 

Arkivskaber: Kolding Lægedistrikt

Arkivserie: Dødsattester, 1905-1908 pakke 28

 

Foto af bygninger, arkivalier m.m.

Følgende arkiver har bidraget til historien:

Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. (Foto)

Statsbibliotekets særsamlinger. (Skillingsvise)

Jernbanemuseet, Odense (Skitser og Fabers Reiseliste for Kongeriget Danmark)

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv. (Fattigvæsen og foto)

Lokalhistorisk Arkiv ved Museerne i Fredericia. (Foto)

 

Der er benyttet kort og foto fra:

Historisk Atlas

Historiske kort på nettet

Krak kort

 

 

Historie i øjenhøjde


Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.