Lars Rasmussen

Lars Rasmussen


Lars Rasmussen blev født i Herrested øst for Nyborg i 1842, men allerede 2 år senere flyttede forældrene Rasmus Larsen og Ane Christoffersdatter til Korup hvor de bosatte sig ved St. Pederstrup.


Området var ikke ukendt for familien da Ane Christoffersdatter var født her, og i 1861 overtager hun sammen Rasmus Larsen, forældrenes ejendom, matr. 5b, St. Pederstrup, Trøstrup, Korup.


Familien levede af at væve, og det var det håndværk Lars også beskæftigede sig med.

Som enebarn var han meget tilknyttet hjemmet og var ikke det store selskabsmenneske. Allerhelst gik han på jagt, og i den anledning havde han aftale med mange lodsejere i området. Måske var han en enkelt gang kommet til at gå over en parcel hvor han ikke havde jagtret, men en decideret krybskytte var han ikke.

 

Lars har helt sikkert været familiens øjesten, og på den måde stod han i et afhængighedsforhold til forældrene.

Den 5. januar 1865 blev Lars indkaldt til militæret og gav møde i Randers, det blev en kort soldatertid. Få dage efter er han hjemme igen. Forældrene frikøbte Lars for den farlige militærtjeneste ved hjælp af en stillingsmand.

Denne stillingsmand blev betalt 820 Rigsdaler for at tage tjansen for Lars Rasmusen. Dette

beløb havde forældrene ikke kontant, derfor måtte de oprette et 4% pantebrev i ejendommen på 400 Rigsdaler.

 

Tanken om forældrenes gældsættelse p.g.a. ham har sikkert været medvirkende til hans beslutning om at skyde skytten.

Forældrene har sikkert tilgivet Lars kort efter dommen, siden de så aktivt har søgt at få ham frigivet.

 

Efter løsladelsen kom han hjem til St. Pederstrup. Allerede i 1886 køber han forældrenes ejendom for 4.000 kr.

 

Lars Rasmussen bliver ikke alene husejer, men er også blevet gift med Karen Marie Poulsen, en pige som han har gået i skole sammen med.

Karen Marie Poulsen flyttede sammen med sine forældre i 1855 til Verninge. Hendes familie med faderen Poul Madsen i spidsen, udvandrede i 1866 til Småland i Sverige. En række fynske familier købte nogle af de gårde som de svenske udvandrede havde forladt.

 

Poul Madsen og familien bosatte sig Ôssjö Westergaard i Söndra Ljunga, forældrene blev boende der resten af deres dage. Børnene blev spredt for alle vinde, kom tilbage til Danmark eller rejste videre til bl.a. USA.

 

Karen Marie Poulsen kom tilbage til Korup egnen, og dukkede i 1880 op som tjenestepige på gården Kalør.

 

Rasmus Larsen fik sig ikke alene en kone, med i købet fulgte 2 stedsønner. De er omtalt i et testamente som Lars Rasmussen og Karen Marie Poulsen oprettede den 7. maj 1907.

 

I 1917 valgte Lars Rasmussen livet fra, efter overleveringer fra egnen netop med det gevær, som han dræbte skytten med.

 

Enken Karen Marie Poulsen overdrog samme år ejendommen ved St. Pederstrup til den ene af sine sønner. Selv blev hun boende i Korup til sin død i 1931.

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.