Afsoning

Datum d. 16. Decbr. Aar 1868

Ved Visitationen af ovennævnte Arrestant forefandtes hos ham

1 sort Frakke, 1 Par graa Buxer, 1 brunternet Vest, 1 uldent Halstørklæde, 1 Uhr, 1 Skjorte, 1 Par Strømper, 1 Par Støvler, 1 laaden Hue, 1 Pung med 15 Rdl, 3 Mark , 8 Skilling.

hvilke Effecter tages i Forvaring

 

Mig forelæst Til Vitterlighed

Lars Rasmussen R. Busch, Arrestforvarer

 

Lars Rasmussen har været uhyre flittigt i den tid, han sad i Odense Arrest.


I de første par mdr. han var indsat, arbejdede han koncentreret med at klistre poser, det blev til over 50.000 stk. og en pæn belønning på omkring 5 Rigsdaler.

Afsoning og løsladelse.

 

Straks efter den endelige dom ved Højesteret blev Lars Rasmussen sendt til afsoning i Statsfængslet i Horsens.

 

At være indsat blev dagligdag for Lars Rasmussen i forbindelse med hans arrestation, og hermed får vi lidt nærmere kendskab til ham.

 

Noget af det første han har været igennem er en visitation og her har vi måske en beskrivelse af den beklædning, som han optræder med på det fundne foto.

 

Arrestanten 133 Odense Herred

Cfr. Arrestprotocollen pag. 50

Tjenestekarl Lars Rasmussen født i Ravnholt

Derfor var det en mand med penge på lommen, som ankom til Horsens om formiddagen den 16. juni 1869.


Stambogen fra Horsens giver alle oplysninger om Lars Rasmussen, hans straf, familie m.m.


De medbragte genstande og beklædning.


Signalement og Personalia.

Lars Rasmussen har sikkert været noget af en mønsterfange, han ses ikke i protokollerne, over de fanger, som på en eller anden måde, har prøvet at sætte sig op mod systemet.

I 1882 blev Lars Rasmussen løsladt.

 

Fra de lokale fortællinger om Lars Rasmussen fremgår

det at hans mor: Ane Christoffersdatter, ved et

taffel hos baronen på Langesø Slot henvendte sig til

Kong Chr. d. 9, og tiggede majestæten, om han ikke

ville vise nåde og eftergive Lars hans straf.

 

Historien lyder ret interessant, netop fordi at der i juli

1882 var kongelige besøg i Odense.

 

I Fyens Stiftstidende er der en længere artikel om

deres besøg på Langesø d. 4. juli 1882.

Der er står intet om Ane Christoffersdatters optræden

i den anledning.

Fakta:

 

Ansøgning om benådning blev indsendt til Justitsministeriet.

 

Herefter blev sagen forelagt regenten.

Derimod findes der i dokumenter i

Odense amts arkiver som viser en lidt anden historie.


I perioden 1871-1882 har Lars Rasmussens far, Rasmus Larsen indsendt 11 ansøgninger til Justitsministeriet om benådning af Lars Rasmussen.


Endelig den 28. juli 1882 gav alle disse ansøgninger resultat, og indstilling til benådning blev underskrevet på Amalienborg.


Se hele dokumentet med Lars Rasmussens fængselsforløb.


Efter 14 års fængsel vendte Lars Rasmussen tilbage til sine forældre og sit barndomshjem.

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.